Tarieven

Het pakket "Rust"

Voor slechts €25 incl. BTW per maand
Het goedkoopste pakket

Choisissez la gestion locative et notre formule tranquillité
 • Aanmaak van je persoonlijke dossier: ondertekende huurovereenkomst – kopie van de inventaris van de inrichting – identiteitskaarten – kopie van het EPB-certificaat
 • Terbeschikkingstelling van “standaard” documenten: up-to-date huurcontract hoofdverblijfplaats, indexeringsbrief, documenten, meterstanden, enz.
 • Herinnering bij laattijdige betaling (+ ingebrekestelling indien nodig).
 • Jaarlijkse huurindexering
 • Hulp bij jaarlijkse servicekostenoverzichten.
 • HELDESK (5 dagen per week): administratieve, financiële en technische ondersteuning
 • LEGAL HOTLINE (5 dagen per week): juridisch advies en hulp.
 • 21% korting op onze verhuurkosten

"Comfort" pakket

8% (+ btw 21%) op het geïnde huurbedrag, met een minimum of 90€ btwi per maand.
De populairste formule

Découvrez notre formule confort, pour la gestion locative de votre patrimoine immobilier.
 • Aanmaak van je persoonlijke dossier: ondertekende huurovereenkomst – kopie van de inventaris van de inrichting – identiteitskaarten – kopie van het EPB-certificaat
 • Terbeschikkingstelling van “standaard” documenten: up-to-date huurcontract hoofdverblijfplaats, indexeringsbrief, documenten, meterstanden, enz.
 • Herinnering bij laattijdige betaling (+ ingebrekestelling indien nodig).
 • Jaarlijkse huurindexering
 • Hulp bij jaarlijkse servicekostenoverzichten.
 • HELDESK (5 dagen per week): administratieve, financiële en technische ondersteuning
 • LEGAL HOTLINE (5 dagen per week): juridisch advies en hulp.
 • 21% korting op onze verhuurkosten
 • Opstellen, ondertekenen en registreren van het huurcontract
 • Organisatie van de inventaris van de inrichting (in- en uitschrijving)
 • Controle van de huurwaarborg
 • Controle van de huur (indien betaald op onze derdenrekening – optionele optie)
 • Beheer van het vertrek en de aankomst van huurders (inspecties – meteroverdracht – uitleg, enz.).
 • Uniek en bevoorrecht contact met uw huurders: wij zijn hun bevoorrechte contactpersoon tijdens de hele duur van het huurcontract.
 • Administratief beheer: huurcontract, verzekering, waarborg, registratie, contact met de gebouwbeheerder, enz,
 • Technisch beheer: schadebeheer, werken, herstellingen, onderhoud, enz,
 • Financieel beheer: betalingsherinneringen – ingebrekestellingen – servicekostenoverzichten, indexering, enz.

"Comfort+" pakket

VIP-pakket - Dekt het opnieuw verhuren van je woning
12% (+btw 21%) van de ontvangen huuropbrengsten, met een minimum of 120€ (btwi) per maand.

Découvrez notre formule confort + qui vous permet de profiter à 100% de la vie.
 • Aanmaak van je persoonlijke dossier: ondertekende huurovereenkomst – kopie van de inventaris van de inrichting – identiteitskaarten – kopie van het EPB-certificaat
 • Terbeschikkingstelling van “standaard” documenten: up-to-date huurcontract hoofdverblijfplaats, indexeringsbrief, documenten, meterstanden, enz.
 • Herinnering bij laattijdige betaling (+ ingebrekestelling indien nodig).
 • Jaarlijkse huurindexering
 • Hulp bij jaarlijkse servicekostenoverzichten.
 • HELDESK (5 dagen per week): administratieve, financiële en technische ondersteuning
 • LEGAL HOTLINE (5 dagen per week): juridisch advies en hulp.
 • 21% korting op onze verhuurkosten
 • Opstellen, ondertekenen en registreren van het huurcontract
 • Organisatie van de inventaris van de inrichting (in- en uitschrijving)
 • Controle van de huurwaarborg
 • Controle van de huur (indien betaald op onze derdenrekening – optionele optie)
 • Beheer van het vertrek en de aankomst van huurders (inspecties – meteroverdracht – uitleg, enz.).
 • Uniek en bevoorrecht contact met uw huurders: wij zijn hun bevoorrechte contactpersoon tijdens de hele duur van het huurcontract.
 • Administratief beheer: huurcontract, verzekering, waarborg, registratie, contact met de gebouwbeheerder, enz,
 • Technisch beheer: schadebeheer, werken, herstellingen, onderhoud, enz,
 • Financieel beheer: betalingsherinneringen – ingebrekestellingen – servicekostenoverzichten, indexering, enz.
 • Verhuur en voorbereiding voor verhuur
 • Professionele fotoreportage
 • Volledige meting
 • Huurverhogingen aanvragen
 • Ophalen van het energieprestatiecertificaat
 • Opstellen van advertenties – adverteren & multi-uitzenden
 • Beantwoorden van vragen van toekomstige huurders
 • Organiseren en uitvoeren van bezoeken met kandidaat-huurders
 • Verzamelen van aanvragen van kandidaat-huurders
 • Analyseren van aanvragen en kredietwaardigheid
 • Verzamelen van juridische documenten en opstellen van het huurcontract

"Onbetaalde" huurverzekering

Binnenkort beschikbaar - Verzekering voor huurschade en onbetaalde huur.

Bientôt une assurance loyers garantis

Binnenkort – We onderhandelen met de verschillende verzekeringsmaatschappijen over het beste contract voor jou. Blijf verbonden en geniet van het leven.

Onbetaalde huur: Financiële en juridische bijstand en vergoeding tot 12 maanden huur.
Huurschade : Financiële en juridische bijstand in geval van huurschade, tot maximaal 12 maanden huur gedekt.

Rechtsbijstand: Voor elk geschil met betrekking tot het huurcontract, tot een bedrag gelijk aan 12 maanden huur!

02/733.48.00